Om oss

Norsk tillverkare av lekutrustning

Lek hela livet!

Vi säljer norska kvalitetsprodukter till din lekplats.

Trämaterialen är lokala och kommer från skogarna runt om fabriken i Fyresdal, Norge.

Aktiv Lek AS i Telemark är en norsk producent av lekutrustning. Personalen i företaget har lång erfarenhet av produktion med lekutrustning och är medvetna om kraven på säkerhet

och kvalitet som krävs på den professionella marknaden. Alla produkter uppfyller kraven i standarden EN1176 och EN1177.

Avsikten med verksamheten är att producera säkra lekplatsutrustningar med lokala material till priser

som speglar reella produktionskostnader. Produkterna är baserade på lokala trämaterial av hög kvalitet som också ger en miljövinst genom att transporter minimeras samtidigt som vi erhåller lång livstid på produkterna.

Verksamheten har som måttsättning att ha en social profil och vid sidan om nyckelpersoner som har specialistkunskap på lekplatsutrustning, även ha ett nära samarbete med lokalföreningar för att ge personer som faller utanför den vanliga arbetsmarknaden en möjlighet till arbete.

Måttet är att vara en lokal producent som är en positiv aktör både socialt och miljömässigt. I den grad det är möjligt vill vi även använda våra kontakter till att hjälpa barn i tredje världen för att ge dem bättre uppväxtår.

Huvudkontoret i Sverige ligger i Stockholm.

Regler i Sverige gällande lekplatser hittar man på www.konsumentverket.se.

All lekplatsutrustning kräver ett säkerhetsområde.

Säkerhetsområden kan i de flesta fall överlappa varandra där det inte sammanfaller med stora rörelser som i gungor, rutschbanor, karuseller mm. Här får inte säkerhetsområden överlappa varandra. Fallhöjden är beskriven för all utrustning i katalogen och på vår hemsida.

Vad du bör ha som underlag:

Fallunderlaget i säkerhetsområdet varierar i förhållande till fallhöjden. Fallhöjden är den höjd från vilken det kan förekomma okontrollerat fall vid avsett användande av utrustningen.

Krav på fallhöjder

Kravet på fallhöjd varierar med fallhöjden. Fallhöjden räknas från det ställe där barnet har tyngdpunkten vid normal lek. Det vill säga golvet i lekhuset, från armgången vid klättring och från gungsisen vid gungning.

Fallhöjd upp til 60 cm:

Det finns inget speciellt krav på underlaget upp till den höjden, frånsett att det inte får förekomma sten, betong eller asfalt i säkerhetsområdet för någon utrustning med upphöjda delar.

Fallhöjd upp til 100 cm:

För fallhöjder upp till 100 cm. kan gräs och jord användas, och det finns inga krav på testning av underlaget. Om det förekommer sten i området kan det vara praktiskt att lägga ut bark, sand, ringmattor eller fallskyddsmattor i säkerhetsområdet. På t.ex asfalt kan 30 mm. fallskyddsmatta användas.

Fallhöjd upp til 150 cm:

Underlaget skall uppfylla ett HIC-värde på 1000 HIC. Detta innebär att en välhållen gräsmatta kan uppfylla kraven för fallhöjden. Oftas kräver dock denna fallhöjd strid sand eller fallskyddsmattor för att uppfylla säkerhetskravet.

Fallhöjd upp til 150 cm:

Den största tillåtna fallhöjden är 3 m och alla höjder över 1 m skall uppfylla gällande HIC-värden. Som underlag kan grus, sand, bark o flis eller fallskyddsmattor användas. Vid bruk av lösa massor skall förutom det gällande kravet läggas 10 cm extra. Dvs. att 30-40 cm. massa uppfyller kravet för dessa höjder. Kraven på tjocklek beskrivs i monteringsanvisningarna. Som alternativ till lösa massor kan fallskyddsmattor, gummiasfalt och konstgräs med underliggande ProPlay fallskyddsmattor användas. Kraven för dessa underlag är att de skall vara certifierade för den aktuella fallhöjden.

Ta kontakt

Har du frågor eller något du vill förmedla till oss – ta kontakt. Vi svarar på din förfrågan alla arbetsdagar mellan klockan 0800-1600.