Vi hjelper dere med
å søke midler

Ønsker dere å søke om midler til å opparbeide en ny lekeplass med topp moderne lekeapparater? Våre konsulenter hjelper dere gjerne med hele søknadsprosessen.

Ønsker dere å søke om midler til å opparbeide en ny lekeplass med topp moderne lekeapparater? Våre konsulenter hjelper dere gjerne med hele søknadsprosessen.

Enten du representerer et idrettslag, frivillig organisasjon, borettslag eller en forening, kan vi hjelpe til dersom dere ønsker å søke om midler til et prosjekt. Det å opparbeide et flott uteområde med lekeapparater er en stor investering, men det betyr mye for menneskene som bor i et nærmiljø. Nettopp derfor er det mange som støtter slike prosjekter. En flott lekeplass er et positivt løft for nærmiljøet, i tillegg til at det fremmer fysisk aktivitet.

Hvor kan det søkes økonomisk støtte?

Det finnes i dag en rekke tilskuddsordninger som gis til frivilligheten hvert år, noen er landsdekkende og andre geografisk betinget. Giverne kan blant annet være institusjoner, stiftelser, kommune, stat og privatpersoner. Det finnes ikke et samlet register med en full oversikt, men her kan våre konsulenter hjelpe til.

Eksempler på landsdekkende tilskuddsordninger er Grasrotandelen, Kulturdepartementet (spillemidler), Gjensidigestiftelsen og Olav Thon Stiftelsen. Noen har konkrete frister for når søknaden må inn, mens andre behandler søknader fortløpende. Søker du lokalt kan du søke til kommune og fylke, samt lokale aktører som for eksempel Sparebankstiftelsen (enkelte fylker), Ikea (i varehusenes nabolag) og Eidsivastrøm (enkelte fylker).

Hvem kan søke om midler?

Det er en fordel at idrettslaget, organisasjonen, borettslaget eller foreningen er registrert i Frivilllighetsregisteret. Noen tilskuddsordninger har også dette som et krav. Registreringen til Frivilllighetsregisteret skjer via Brønnøysundregistrene.

Søk før byggeprosjektet starter

Det gis sjelden tilskudd til prosjekter som allerede er igangsatt, så derfor er det viktig å sende av gårde søknad i startfasen av prosjektet. Her er det da vanlig å gi en beskrivelse av hvem som søker og hva dere ønsker å gjøre. Det må komme tydelig og konkret frem hva dere søker tilskudd til og hva som er målet med prosjektet. Prosjektbeskrivelsen må inneholde budsjett, tidsramme og søknadssum. Dersom dere ikke skal søke om full finansiering på hele prosjektet, bør det komme frem hvordan resten av prosjektet skal finansieres. Det er også lurt å legge ved bilder og kart sammen med budsjettet som vedlegg. Planlegges det egeninnsats bør dette også beskrives.

Vi i Aktiv Lek har hjulpet mange lag, foreninger og organisasjoner med å søke om midler til deres prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere også ønsker hjelp fra oss i søknadsprosessen.

Ta kontakt

Har du frågor eller något du vill förmedla till oss – ta kontakt. Vi svarar på din förfrågan alla arbetsdagar mellan klockan 0800-1600.